СКЛАД                                                              евакуаційної комісії

Голтаєва А.М.    — спеціаліст-юрисконсульт селищної ради, голова комісії

Сабадаш І.В.  — спеціаліст селищної ради, заступник голови комісії

Варлан І.О.     —    спеціаліст   селищної   ради,  секретар комісії

Члени комісії:

Чабанова Г.О.      — головний бухгалтер селищної ради

Дашковська Н.М.  — спеціаліст ІІ категорії селищної ради

Новікова О.В.       — спеціаліст ІІ категорії селищної ради

Чумак Т.В.   —  спеціаліст  селищної ради

Конюх С.В.  —  спеціаліст — землевпорядник  селищної  ради

Салій К.І.    — медична сестра Нижньосірогозького ДНЗ (я/с) № 1

Яцина В.М.             — діловод  селищної ради

рішення про створення комісії

положення про комісію з питань евакуації  

функціональні обов’язки членів комісії