12.01.2018

Інформаційна довідка  про  дошкільний навчальний заклад

У 1979 році  було засновано дошкільний заклад № 1. Нижньосірогозький дошкільний навчальний заклад ясла-садок створено на підставі рішення Виконкому Нижньосірогозької селищної ради народних депутатів на підставі наказу Мінестерства освіти України від 17 грудня 1979 року№2.      З часу заснування ДНЗ його назва змінилася. З 2007 року ДНЗ перейменовано на Нижньосірогозький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1.

  Засновником дошкільного навчального закладу є Нижньосірогозька селищна рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалом, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

     Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 Юридична адреса: 74701 Херсонська обасть, Нижньосірогозький район, смт Нижні Сірогози, вул. Незалежності, 17, телефон 2-14-82

Нормативно правове забезпечення

        Дошкільний навчальний заклад №1 ясла-садок (далі ДНЗ (я/с) Нижньосірогозької селищної ради, Херсонської області в своїй діяльності керується такими нормативно-правовими документами:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;
 • Закон України «Про мови»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Статутом ДНЗ;
 • Положенням про ДНЗ;
 • листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ на 2017-2018 н.р.» та іншими нормативно-правовими актами.

     Наявність акту готовності ДНЗ (я/с) №1 до навчального року, затвердженого та погодженого плану роботи на навчальний рік та оздоровчий період,  надають право ДНЗ  здійснювати освітньо-виховні послуги для населення в межах законодавства.                                                                                  

     Освітній процес в ДНЗ планується і реалізується згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Закону України  «Про дошкільну освіту», положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини; Статуту ДНЗ та навчальною програмою (програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»).

    Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає  Переліку навчальних видань рекомендованих  Міністерством освіти і науки України для використання в ДНЗ.

      У закладі комплектування груп відбувається за віковими ознаками:

Група № 1,- перша молодша група (від 2 до 3 років) 25 дітей;

Група № 2 – друга молодша група (від 3 до 4 років) 25 дітей;

Група № 3, — середня група (від 4 до 5 років) 26 дітей;

Група № 4– старша группа № 1 (від 5 до 6 років) 23 дитини.

Група № 5- старша група № 2 (від 3-6 років) 27 дітей.

    Впровадження ІТ

        Модель освоєння та впровадження інноваційних технологій в Нижньосірогозькому ДНЗ №1, спрямованих на розвиток цілісної особистості дитини

 Інноваційні технології

Вивчення педагогічної технології (вибір технології,вивчення джерела)

Освоєння педагогічної технології (розробка перспективних планів)

Впровадження педагогічної технології (презентація та поширення досвіду)

      На базі Нижньосірогозького ДНЗ (я/с) №1 працює опорний пункт по фізичному вихованню дошкільників. Наш колектив працює над інноваційними здоров’язберігаючими технологіями. Робота зосереджена над впровадженням в освітньо-виховний процес таких інноваційних технологій як- ігровий стретчинг, степ- аеробіка. По можливостям ДНЗ створені достатні умови для використання та впровадження вихователями цих ІТ.

      Стретчинг – це система вправ на статичне розтягнення хребта та м’язів тіла. Ігровий стретчинг не має вікових обмежень, але для дітей 3–4 років достатньо 4–5 повторень кожної вправи; для дітей 5 років – 5–7; старші дошкільнята впораються з повторенням вправ 8–10 разів. Загалом, стретчинг має займати 20–30 хвилин. Оскільки заняття на розтягування в основному передбачають виконання більшості вправ лежачи на спині, необхідно мати гімнастичний килимок або ковдру.

       Протягом навчального року вихователі проводять заняття з фізкультури, використовуючи технологію ігрового стречингу ( «У пошуках Сонечка», «Як метелик шукав друзів»), ранкову гімнастику з елементами цієї технології. Вихователь Нимикіна Людмила Федорівна розробила конспект заняття з використання ігрового стречингу «Зустріла їжачка-лісовичка» та провела відкрите заняття у березні 2017 року на семінарі- практикумі для вихователів району.

    Степ – аеробіка – це тренування, в основу якого покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ – платформу. При виконанні вправ на степ – платформах, навантаження на ноги не більше, ніж при виконанні інших видів вправ. Під час занять на степ – платформах покращується вентиляція легенів, поступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Ці заняття цілком підходять для дітей старших вікових груп і різного рівня підготовленості.

Інваріативна частина змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується на засадах освітніх ліній, визначених Базовим компонентом:

 • «Особистість дитини»
 • «Дитина в соціумі»
 • «Дитина в природному довкіллі»
 •  Дитина в світі культури»
 • «Гра дитини»
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
 • «Мовлення дитини»

Забезпеченість варіативної складової змісту дошкільної освіти

  До варіативної складової змісту дошкільної освіти відноситься гурток «Природознавство з елементами англійської мови», який веде педагог Гритчина О.В. (Будинок творчості дітей та юнацтва) та « Говоримо англійською», керівник гуртка- завідувач ДНЗ Савченко К.В. Організовані в ДНЗ гуртки мають плани роботи, викладені у формі проекту, де визначені мета, завдання, ресурси, очікуванні результати та етапи роботи за темами гуртків. За основу складання проектів взято рекомендовані Міністерством освіти парціальні програми та передові педагогічні  досвіди роботи педагогів України, адаптовані для роботи з вихованцями ДНЗ.