26.01.2018                                                               

                                       ЗВІТ                                                 про проведену антикорупційну роботу          по Нижньосірогозькій селищній раді       за 2017 рік

 Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», Законом України  «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупційним та злочинним проявам, реалізації Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради узагальнює результати про проведення цілеспрямованих заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та проводить аналіз стану додержання положень законодавчих актів про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та боротьбу з корупцією в селищній раді.

  З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, а також запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення відкритості, доступності та достовірності інформації, розпорядженням селищного голови від 31 березня 2015 року № 37 визначено спеціаліста — юрисконсульта селищної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, на яку покладено організацію і ведення роботи щодо запобігання та протидії корупції у апараті виконавчого комітету селищної ради.

  З метою постійного інформування працівників апарату щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки, поширення знань та проведення спеціальних занять, необхідних для підвищення рівня правової культури, розроблені заходи щодо запобігання і протидії проявам корупції. Заходи передбачають забезпечення і неухильне дотримання Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів. При підготовці проектів рішень та розпоряджень селищного голови, як з основної діяльності, так і з особового складу, їх розгляді, проводиться постійний контроль щодо виявлення і усунення чинників, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

    З метою широкого інформування громадськості та дотримання вимог чинного законодавства України на Єдиному Державному веб-порталі відкритих даних вчасно розміщуються  протоколи, рішення сесій селищної ради та виконавчого комітету, результати поіменного голосування, інформації з дотримання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», а також на інформаційному стенді селищної ради відомості про результати роботи у сфері протидії корупції у виконавчому комітеті селищної ради, , звіти, графіки прийому громадян, тощо.

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та абзацу 2 ч. 3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» в термін до 1 квітня 2017 року (термін продовжено до 1 травня 2017 року) всі працюючі посадові особи та депутати селищної ради подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік за формою, що визначається Національним агентством.

  Під час перевірки е-декларацій на наявність конфлікту інтересів встановлено, що посадові особи селищної ради безпосередньо не підпорядковані близьким їм особам, а також у їх безпосередньому підпорядкуванні близькі особи відсутні; суперечності між службовими обов’язками посадових осіб та членів їх сімей фінансовими інтересами не виявлено. Службових розслідувань у апараті селищної ради, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, за звітний період не проводилось. В звітному періоді посадових осіб селищної ради, притягнутих до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за факти корупції, не виявлено.

   В структурі Нижньосірогозької селищної ради відсутні особи, які б перебували у безпосередньому підпорядкуванні близьким їм осіб або були безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. У Нижньосірогозькій селищній раді фактів сумісництва немає, ніхто з посадових осіб селищної ради не займається педагогічною (тренерською) роботою з погодинною оплатою праці в обсязі менше 240 годин на рік.

  У селищній раді створено належні умови для особистих прийомів громадян селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами та посадовими особами у визначені графіком дні. На всі запити громадян, що входять до компетенції селищної ради, реагування проводиться об’єктивно і оперативно.

   Суб’єктам звернень до селищної ради надавалась своєчасна інформація відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», тощо. Фактів відмови посадовими особами селищної ради у наданні інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисного затримання інформації, надання недостовірної інформації, тощо у поточному році не було.

 З працівниками селищної ради постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо виконання заходів з реалізації державної антикорупційної політики, основних положень етики поведінки посадових осіб та Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214 (із змінами). Протягом звітного періоду всі працівники апарату селищної ради дотримувались Загальних правил поведінки державного службовця. На постійному контролі знаходились питання дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради.

  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції скеровується на навчання і тренінги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, бере участь у семінарах із підвищення  кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо запобігання корупції. У листопаді 2017 року Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції взято участь в семінарі-тренінгу за участі представників Національного агенства з питань запобігання корупції з питання роз’яснення законодавства про конфлікт інтересів. У грудні 2017 року пройдено онлайн-курс на тему «Конфлікт-інтересів: треба знати» наданий Національним агенством з питань запобігання корупції через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus.

  На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року № 1718/29848, рішенням ХХУІІІ сесії селищної ради від 19.12.2017 року № 582 утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у Нижньосірогозькій селищній раді та підготовки Антикорупційної програми селищної ради на 2017-2020 роки, затверджено Положення про комісію та доручено даній комісії розробити проект Антикорупційної програми селищної ради на 2017-2020 роки.

Уповноважена особа з питань                                                                запобігання та виявлення корупції                                                                   по Нижньосірогозькій селищній раді                                 А.М.Голтаєва