30.10.2018

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про оголошення конкурсу по відбору експертів — суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1211 м2 в смт Нижні Сірогози по вулиці Незалежності, 24а
     Мета оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу. Власник — територ­іальна громада смт Нижні Сірогози в особі Нижньосірогозької селищної ради.
     Термін виконання робіт: 45 ка­лендарних днів.
    Конкурсний відбір суб’єктів оц­іночної діяльності буде здійсню­ватися відповідно до Закону Ук­раїни «Про оцінку земель», Поло­ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночно діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 25.11.2003 №2100 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 №1194/8515 зі змінами, внесеними наказом Фонду державного майна Украї­ни від 19.06.07 №977 та зареєст­рованого в Міністерстві юстиції України 06.07.07 за №770/14037.
      Учасникам конкурсу потрібно подати до Нижньосірогозької се­лищної ради конкурсну докумен­тацію, яка складається з конкурс­ної пропозиції та підтвердних до­кументів.  
        Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
— заява в опечатаному конверті;
— копії нотаріально засвідчених установчих документів учасника конкурсу;
— копія документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
— копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у вста­новленому законом порядку;
— матеріали, в яких відобра­жається досвід проведення неза­лежної оцінки земельної ділянки;
— пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати, відповідно до калькуляції витрат та термінів ви­конання робіт подаються в окре­мому опечатаному конверті.
     Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити:
  • пропозицію щодо вартості ви­конання робіт;
  • калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
     Конкурсну документацію слід подавати до Нижньосірогозької селищної ради за адресою: смт Нижні Сірогози, вул. Височина, 2, каб. № 4.  Прийняття документів припиняється за три робочі дні до оголошеної дати проведення кон­курсу (включно). Телефони для довідок: 2-17-93, 2-19-31.
  Конкурс відбудеться в Нижньосірогозькій селищній раді 15.11.2018 року за адресою: смт Нижні Сірогози, Височина, 2, актовий зал.  Початок о 13.30 год.