24.01.2019

ЗВІТ
про  проведену  антикорупційну  роботу   по Нижньосірогозькій  селищній  раді  за       2018 рік
    Керуючись Законом України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупційним та злочинним проявам, виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради узагальнює результати про проведення заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та проводить аналіз стану додержання положень законодавчих актів про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та боротьбу з корупцією в селищній раді.
         З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, а також запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення відкритості, доступності та достовірності інформації, розпорядженням селищного голови від 31 березня 2015 року № 37 визначено спеціаліста — юрисконсульта селищної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, на яку покладено організацію і ведення роботи щодо запобігання та протидії корупції у апараті виконавчого комітету селищної ради.

Протягом звітного періоду в Нижньосірогозькій селищній раді постійно здійснюються заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупції та ослаблення негативного впливу корупційних ризиків.
   Для реалізації права громадян на одержання інформації, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації на офіційному сайті Нижньосірогозької селищної ради (www.ns-selrada.gov.ua) регулярно оновлюється розділ «Запобігання проявам корупції», який містить інформацію щодо нормативно-правових та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції. Також цей розділ надає можливість ознайомитись з Антикорупційною програмою Нижньосірогозької селищної ради, планом заходів щодо запобігання корупції, звітами уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції та інформацією стосовно подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
   Окрім того, на офіційному сайті Нижньосірогозької селищної ради (www.ns-selrada.gov.ua) та Єдиному Державному веб-порталі відкритих даних вчасно розміщуються протоколи, рішення сесій селищної ради та виконавчого комітету, результати поіменного голосування, інформації з дотримання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», а також звіти, графіки прийому громадян, тощо.
  З метою своєчасної підготовки та подання суб’єктами декларування електронних декларацій за 2017 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, уповноваженою особою з питань запобігання корупції проведено роботу з отримання посадовими особами цифрових підписів в Акредитованих центрах сертифікації ключів та надано консультації та роз’яснення щодо заповнення і подання електронних декларацій. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та абзацу 2 ч. 3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» в термін до 1 квітня 2018 всі працюючі посадові особи та депутати селищної ради подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік за формою, що визначається Національним агентством. Порушень вимог законодавства щодо термінів подання електронних декларацій не допущено.
  Постійно здійснюється моніторинг стану дотримання в селищній раді норм антикорупційного законодавства щодо обмежень роботи близьких осіб та врегулювання конфлікту інтересів. В рамках проведеної роботи та аналізу з виявлення конфлікту інтересів протягом звітного періоду до уповноваженої особи надійшло 24 особисті повідомлення від посадових осіб селищної ради про виникнення реального/потенційного у них конфлікту інтересів. На підставі повідомлень, розпорядженнями селищного голови щодо всіх зазначених осіб, у відповідності до ст. 28, 55 Закону України «Про запобігання корупції», врегульовано виниклі питання, пов’язані із предметом конфлікту інтересів.
   Службових розслідувань у апараті селищної ради, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, за звітний період не проводилось. В звітному періоді посадових осіб селищної ради, притягнутих до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за факти корупції, не виявлено.
    В структурі Нижньосірогозької селищної ради відсутні особи, які б перебували у безпосередньому підпорядкуванні близьким їм осіб або були безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. У Нижньосірогозькій селищній раді фактів сумісництва немає, ніхто з посадових осіб селищної ради не займається педагогічною (тренерською) роботою з погодинною оплатою праці в обсязі менше 240 годин на рік.
    Призначення на посаду та подальша робота посадових осіб, що працюють у селищній раді, здійснюється з дотриманням спеціальних обмежень прийняття на посаду та проходження служби в органах місцевого самоврядування, встановлених законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади».  Кандидати на посади ознайомлюються з попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені зазначеними Законами. З кандидатами на посади в органи місцевого самоврядування проводяться співбесіди щодо встановлених законодавством обмежень для прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження і відповідальність за їх порушення. З працівниками регулярно проводяться навчання з питань застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції», надаються роз’яснення з цих питань.
   На офіційному сайті Нижньосірогозької селищної ради у рубриці «Запобігання проявам корупції» висвітлюється інформація щодо проходження перевірки, відповідно до Закону України «Про очищення влади»,  посадовими особами селищної ради.
  У селищній раді створено належні умови для особистих прийомів громадян селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами та посадовими особами у визначені графіком дні. На всі запити громадян, що входять до компетенції селищної ради, реагування проводиться об’єктивно і оперативно.
   Суб’єктам звернень до селищної ради надавалась своєчасна інформація відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», тощо. Фактів відмови посадовими особами селищної ради у наданні інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисного затримання інформації, надання недостовірної інформації, тощо у поточному році не було.
 Проводяться заходи профілактично-роз’яснювального характеру з посадовими особами та депутатами селищної ради, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, дотримання антикорупційного законодавства, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях. Протягом звітного періоду всі працівники апарату селищної ради дотримувались Загальних правил поведінки державного службовця. На постійному контролі знаходились питання дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради.
 
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
по Нижньосірогозькій селищній раді                                 А.М.Голтаєва