Повідомлення про оголошення конкурсу
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій. 
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій селищної ради.
 Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
     Громадянство України, повна вища економічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
      Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, транспорту, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є: організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою кошів, трудових і матеріально — технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організація озеленення, охорона зелених насаджень;
— сприяти у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;
 —  підготовка питань щодо надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 • здійснювати розробку річних та квартальних планів роботи відділу;
 • розробляти нормативні та організаційно-методичні документи;
 • проводити контроль документів, що стосуються роботи відділу;
 • керувати розробкою проектів, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери житлово-комунального господарства.     
 Посадовий оклад  начальника відділу –  6600,0 грн.  Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.     

 

     Повідомлення про оголошення конкурсу         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг».

 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»
 Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи у сфері права не менше 3-х років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше 1 року.
 Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»  селищної ради.
    До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є: введення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняє реєстраційні дії, надає відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   
Посадовий оклад  державного реєстратора –  5300,0 грн.
   Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.
    Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Нижньосірогозької селищної ради.
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради – спеціаліста І категорії фінансового відділу.
Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії фінансового відділу.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, вища економічна освіта не нижче ступеня бакалавр.
    Стаж роботи за фахом не менше 2 років.
 Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії селищної ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
    Основними обов’язками працівника на цій посаді є  приймання та контроль первинної документації: договори, рахунки, накладні, виписки банку, акти на списання запасних частин, господарчих та канцелярських товарів, інших грошових коштів, підготовка: довідок, інформацій з питань, віднесених до повноважень відділу, необхідні документи для обслуговування в УДКСУ у Генічеському районі.
     Посадовий оклад  спеціаліста І категорії –  4800,0 грн.
    Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.

Розпорядження   про   оголошення   конкурсу   на   заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії фінансового відділу Нижньосірогозької селищної ради 

Повідомлення про оголошення конкурсу
   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра.
     Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради.
  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є висвітлення діяльності селищної ради: одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність селищної ради, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу селищної ради.
  Посадовий оклад  головного спеціаліста –  5100,0 грн.
 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.