04.12.2019

До  уваги   мешканців Нижньосірогозького  району !
 
   Нижньосірогозька районна рада формує список присяжних Нижньосірогозького районного суду Херсонської області  у кількості 15 осіб.
     Присяжним може бути громадянин України, віком від 30 до 65 років і який постійно проживає на території Нижньосірогозького району.
Не включаються до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних:
  1. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
  2. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
  3. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.
    Бажаючих бути присяжними просимо подавати до районної ради такі документи :
  1. Власноручно написану заяву на ім’я голови районної ради про включення до списку присяжних Нижньосірогозького районного суду Херсонської області .
  2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 — 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).
  3. Копію ідентифікаційного коду.
  4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
  5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
  6. Довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.
  7. Згоду на обробку персональних даних. 
          За роз’ясненнями, а також з питань включення   до списків громадян, бажаючих брати участь у вчиненні правосуддя в якості присяжних Нижньосірогозького  районного суду, звертайтеся за адресою : смт Нижні Сірогози, вул.. Садова, 7. тел. (05540) 2-16-34.