30.01.2020

ЗВІТ
про проведену антикорупційну роботу
по Нижньосірогозькій селищній раді
за 2019 рік
       Керуючись Законом України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупційним та злочинним проявам, виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради узагальнює результати про проведення заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та проводить аналіз стану додержання положень законодавчих актів про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та боротьбу з корупцією в селищній раді.
         З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, а також запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення відкритості, доступності та достовірності інформації, розпорядженням селищного голови від 31 березня 2015 року № 37 визначено спеціаліста — юрисконсульта селищної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, на яку покладено організацію і ведення роботи щодо запобігання та протидії корупції у апараті виконавчого комітету селищної ради.
   На виконання антикорупційного законодавства України у Нижньосірогозькій селищній раді затверджено план роботи на 2019 рік комісії з питань запобігання і протидії корупції.

Згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в Нижньосірогозькій селищній раді на 2019 рік уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводились дії, спрямовані на дотримання посадовими особами органу місцевого самоврядування та депутатами селищної ради норм та вимог антикорупційного законодавства.
    За звітний період уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у діяльності працівників ради не виявлено.
З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників апарату ради та неодноразово наголошувалось на необхідності безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства при виконанні посадових обов’язків, надавалась практична допомога з боку керівництва посадових осіб в реалізації поставлених завдань.
  Для реалізації права громадян на одержання інформації, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації на офіційному сайті Нижньосірогозької селищної ради (www.ns-selrada.gov.ua) регулярно оновлюється розділ «Запобігання проявам корупції», який містить інформацію щодо нормативно-правових та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції. Також цей розділ надає можливість ознайомитись з Антикорупційною програмою Нижньосірогозької селищної ради, планом заходів щодо запобігання корупції, звітами уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції та інформацією стосовно подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
   Окрім того, на офіційному сайті Нижньосірогозької селищної ради (www.ns-selrada.gov.ua) та Єдиному Державному веб-порталі відкритих даних вчасно розміщуються протоколи, рішення сесій селищної ради та виконавчого комітету, результати поіменного голосування, інформації з дотримання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», а також звіти, графіки прийому громадян, тощо.
      Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю, в тому числі і щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень за допомогою он-лайн форми «Форма зворотнього зв’язку», інформацію про яку розміщено у рубриці «Контакти».
   У селищній раді створено належні умови для особистих прийомів громадян селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами та посадовими особами у визначені графіком дні. На всі запити громадян, що входять до компетенції селищної ради, реагування проводиться об’єктивно і оперативно.
    Суб’єктам звернень до селищної ради надавалась своєчасна інформація відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», тощо. Фактів відмови посадовими особами селищної ради у наданні інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисного затримання інформації, надання недостовірної інформації, тощо у поточному році не було.
      В рамках проведеної роботи та аналізу з виявлення конфлікту інтересів протягом звітного періоду до уповноваженої особи надійшло 33 особисті повідомлення від посадових осіб селищної ради про виникнення реального/потенційного у них конфлікту інтересів. На підставі повідомлень, розпорядженнями селищного голови щодо всіх зазначених осіб, у відповідності до ст. 28, 55 Закону України «Про запобігання корупції», врегульовано виниклі питання, пов’язані із предметом конфлікту інтересів. 03 грудня 2019 року уповноваженою особою з питань запобігання корупції проведено врегулювання конфлікту інтересів шляхом здійснення повноважень посадовою особою під зовнішнім контролем.
    Службових розслідувань у апараті селищної ради, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, за звітний період не проводилось. В звітному періоді посадових осіб селищної ради, притягнутих до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за факти корупції, не виявлено.
   Постійно здійснюється моніторинг стану дотримання в селищній раді норм антикорупційного законодавства щодо обмежень роботи близьких осіб та врегулювання конфлікту інтересів.
    В структурі Нижньосірогозької селищної ради відсутні особи, які б перебували у безпосередньому підпорядкуванні близьким їм осіб або були безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. У Нижньосірогозькій селищній раді фактів сумісництва немає, ніхто з посадових осіб селищної ради не займається педагогічною (тренерською) роботою з погодинною оплатою праці в обсязі менше 240 годин на рік.
 Проводяться заходи профілактично-роз’яснювального характеру з посадовими особами та депутатами селищної ради, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, дотримання антикорупційного законодавства, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях. Протягом звітного періоду всі працівники апарату селищної ради дотримувались Загальних правил поведінки державного службовця. На постійному контролі знаходились питання дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради.
   У лютому 2019 року уповноваженою особою селищної ради успішно пройдено онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», наданий керівником Департаменту НАЗК через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
З метою своєчасної підготовки та подання суб’єктами декларування електронних декларацій за 2018 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, уповноваженою особою з питань запобігання корупції проведено роботу з отримання посадовими особами цифрових підписів в Акредитованих центрах сертифікації ключів та надано консультації та роз’яснення щодо заповнення і подання електронних декларацій. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та абзацу 2 ч. 3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» в термін до 1 квітня 2019 всі працюючі посадові особи та депутати селищної ради подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік за формою, що визначається Національним агентством. Порушень вимог законодавства щодо термінів подання електронних декларацій не допущено.
 
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
по Нижньосірогозькій селищній раді                      
                                                                                                      Алевтина ГОЛТАЄВА