14.02.2020

Легалізація праці
     1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата складає 4723 грн, у погодинному розмірі – 28,31 гривні.
     Мінімальна зарплата є державною гарантією незалежно від того, яка система оплати праці діє у роботодавця, і є обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Виплата зарплати у розмірі, меншому за 4723,00 грн. за виконану місячну норму праці є недотриманням мінімальних державних гарантій.
      Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин:
–  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України;
– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.
   Хотілося б звернутися до осіб, які отримують зарплату в “конверті” , що офіційно вони вважаються непрацюючими. Їм не зараховується страховий стаж, а відповідно:

— не буде гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат);
— не буде ніяких соціальних гарантій, передбачених для працівника;
— не буде права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;
— не буде права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;
— не буде права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці);
— не буде права на охорону праці;
— не буде права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, та, як наслідок – на отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань;
— не буде змоги зареєструватись в центрі зайнятості як безробітний та отримати відповідну допомогу;
— відсутність офіційних доходів може бути підставою для відмови у призначенні різного виду допомог та субсидій;
— можуть звільнити у будь – який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу. Отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній більшості випадків вкрай складно, факт перебування в трудових відносинах з роботодавцем доведеться доводити у суді з допомогою свідків.
Наголошуємо на тому, що роботодавці, які використовують найману працю повинні легалізувати трудові відносини відповідно до чинного законодавства та вживати всіх заходів щодо виплати заробітної плати своїм працівникам не нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та у строки, встановлені чинним законодавством.