19.05.2020

І Н Ф О Р М А Ц І Я
Про оголошення конкурсу по відбору експертів — суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт Нижні Сірогози по вулиці Банкова, 50, площею 233 м2
 
   Мета оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу. Власник — територ­іальна громада смт Нижні Сірогози в особі Нижньосірогозької селищної ради.
   Термін виконання робіт: 45 ка­лендарних днів.
  Конкурсний відбір суб’єктів оц­іночної діяльності буде здійсню­ватися відповідно до Закону Ук­раїни «Про оцінку земель», Поло­ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31 грудня 2015 року  № 2075 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 січня 2016 року за № 60/28190 зі змінами, внесеними наказом Фонду державного майна Украї­ни від 16 січня 2018 року № 47 та зареєст­рованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650.
   Учасникам конкурсу потрібно подати до Нижньосірогозької се­лищної ради конкурсну докумен­тацію, яка складається з конкурс­ної пропозиції та підтвердних документів.
   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
— заява в опечатаному конверті;
— копії нотаріально засвідчених установчих документів учасника  конкурсу;
— копія документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
— копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у вста­новленому законом порядку;
— матеріали, в яких відобра­жається досвід проведення неза­лежної оцінки земельних ділянок;
— пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати, відповідно до калькуляції витрат та термінів ви­конання робіт подаються в окре­мому опечатаному конверті.
   Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити:
  • пропозицію щодо вартості ви­конання робіт;
  • калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
    Конкурсну документацію слід подавати до Нижньосірогозької селищної ради за адресою: смт Нижні Сірогози, вул. Височина, 2, каб. 4. Прийняття документів припиняється за три робочі дні до оголошеної дати проведення кон­курсу (включно). Телефони для довідок: 2-17-93, 2-19-31.
 Конкурс відбудеться в Нижньосірогозькій селищній раді 15.06.2020 року за адресою: смт Нижні Сірогози, Височина, 2, актовий зал. Початок о 14.00 год.