07-01. Надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

07-02. Надання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу

07-03. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

07-04. Надання державної допомоги при народженні дитини

07-05. Надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

07-06. Надання державної допомоги при усиновленні дитини

07-07. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

07-08. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

07-09. Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

07-10. Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

07-11. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

07-12. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

07-13. Надання державної соціальної допомоги на догляд

07-14. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

07-15. Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

07-16. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

07-17. Призначення і виплата соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

07-18. Призначення і виплата  соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

07-19. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

07-20. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

07-21. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

07-22. Призначення  одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалід

07-23. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

07-24. Надання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки деяким категоріям осіб з інвалідністю

07-25. Надання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю

07-26. Надання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки  деяким категоріям громадян

07-27. Надання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування  деяким категоріям громадян

07-28. Видача направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілями

07-29. Видача рішення про направлення осіб з інвалідністю та/або дітей з інвалідністю та/або дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності) до реабілітаційних установ державної або комунальної форми власності 

07-30. Взяття на облік  громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення путівкою шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок

07-31. Надання грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

07-32. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї багатодітної сім’ї

07-33. Видача посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»