Повідомлення про оголошення конкурсу
       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури.
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури  Нижньосірогозької селищної ради.
  Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань архітектурної та містобудівної діяльності; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльністі», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
        Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку та будівництва, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства;
— участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;
— ведення обліку забезпеченості містобудівною документацією Нижньосірогозької селищної ради, внесення пропозицій селищній  раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації, сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації, підготовка рішень щодо планування територій населених пунктів громади, внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території рад;
— розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань;
— розроблення пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розгляд і погодження проєктів конкретних об’єктів архітектури та надання замовникам висновки щодо їх затвердження;
— організація в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
-надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, інших вихідних даних на проєктування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;
— організація створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
— створення і веде архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
-керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу, координація їх роботи;
-розробка річних та квартальних планів роботи відділу;
-забезпечення виконання доручень селищного голови, що стосуються роботи відділу;
       Посадовий оклад  начальника відділу –  6600,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53.

 

Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради :
— начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:
— начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту:
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,  стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань освіти, культури; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
   Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
                До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
              Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— участь у забезпеченні реалізації на території  громади політики у сфері освіти, культури, туризму, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту;
— забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
— визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
— створення в межах повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;
— створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
— забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
— забезпечення внутрішнього контролю за виконанням розпоряджень та доручень селищного голови, службових листів, власних наказів та інших документів;
— забезпечення  дотримання актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, навчальними закладами усіх форм власності щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
— координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління селищної ради, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
— сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, що відповідає  потребам громади;
— сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
— організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
— сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
— участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;
— забезпечення реалізації на території громади  державної політики в галузі культури і туризму; вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України; функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
— сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту; відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин; збереженню культурної спадщини; захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.
        Посадовий оклад  начальника відділу – 6600,0 грн.
       Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2- 12-53.

 

Повідомлення про оголошення конкурсу
     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради:
спеціаліста І категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій.
   Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій :
    Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
          Без вимог до стажу роботи.  
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;  вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
      Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій  Нижньосірогозької селищної ради.
         До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
           Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— сприяння всебічному економічному розвитку селищної ради; 
— сприяння залученню інвестицій у економіку селищної ради; 
— виконання завдань, пов’язаних з діяльність відділу;
— підготовка проектів рішень ради з питань економічного зрозвитку та залучення інвестицій;
— участь у  розробці  проєктів, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку економіки, інвестицій.
        Посадовий оклад спеціаліста І категорії  – 4800,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози  Херсонської області, тел.  для довідок  2- 12-53.