НАДАННЯ   БЕЗОПЛАТНОЇ
ПЕРВИННОЇ  ПРАВОВОЇ  ДОПОМОГИ                
Поняття безоплатної первинної правової допомоги
1.Безоплатна первинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
2.Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:                                                                                                           
1) надання правової інформації;                                                                   
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;           
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);           
3-1) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення — власників земельних ділянок;                 
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Хто має право на  безоплатну первинну правову допомогу?
 Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.