Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — провідного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту.
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
  • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
  • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
  • копію сторінок паспорта громадянина України;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  спеціаліста  (педагогічна освіта), стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших установах освіти (освітніх закладах) не менше 3 років.
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань освіти, культури; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
        Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
 
 Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— координація з освітянського напряму діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту або напрямку діяльності місцевої ради.
— розробка цільових програм з питань освіти, що відносяться до сфери повноважень відділу, контроль за виконанням відповідних заходів програм, аналіз їх результативності та ефективності;
— підготовка проектів організаційно-методичних документів з питань освіти, що стосуються роботи відділу, та підготовка інформації про результати цієї роботи;
— контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, засновником яких є Нижньосірогозька селищна рада;
— сприяння розвитку, оптимізаціїї мережі закладів освіти та в межах  повноважень вносить пропозицій щодо їх утворення, реорганізації і ліквідації.
— здійснення моніторингу щодо забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
— здійснення інформаційного супровіду з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
—  організація процесу атестації педагогічних кадрів закладів освіти Нижньосірогозької селищної ради;
— розробка поточних перспективних планів роботи відділу за освітянським напрямом, надання необхідної методичної допомоги працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
       Посадовий оклад  провідного спеціаліста відділу – 4900,0 грн.
     Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53.