Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради:
спеціаліста І категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій.
   Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
  • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
  • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (gov.ua);
  • копію сторінок паспорта громадянина України;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій :
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
  Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.  
   Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;  вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
     Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій  Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці;
—  брати участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів;  
— брати участь у технічному огляді та випробуванні об’єктів, котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд та інших об’єктів на їх відповідність встановленим вимогам безпеки;
— опрацьовувати та впроваджувати систему управління охороною праці відповідно до законодавчих та нормативних актів;
—  ознайомлення під розпис працівників з умовами праці, а також з пільгами та компенсаціями, що належить отримувати працівникові за шкідливі умови праці;
— здійснення нагляду за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до нормативних положень, а також забезпеченістю робітників інструментом за професіями і видами робіт.
— контролює стан проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам і правилам охорони праці;
— проводити роботу з нагляду за правильністю сплати підприємствами та організаціями штрафів за нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на виробництві з їх вини
— здійснення спеціального розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює проведення обліку та аналізу цих подій, а також розроблює пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань й виробничого травматизму.
— здійснення інформаційно-роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах та в організаціях щодо вимог Закону України “Про охорону праці” та проводить відповідні заходи щодо його дотримання;
— брати участь у розробці пропозицій щодо поліпшення умов і безпеки праці на підконтрольних підприємствах та в організаціях, а також у роботі комісії з атестації робочих місць.
       Посадовий оклад спеціаліста І категорії  – 4800,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози  Херсонської області, тел.  для довідок  2- 12-53.