03.03.2021
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради – провідного спеціаліста відділу комунальної власності та земельних відносин.
 
Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  провідного спеціаліста відділу комунальної власності та земельних відносин Нижньосірогозької селищної ради
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
   • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
   • згоду на збір та обробку персональних даних;
   • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
   • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
   • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
  • копію сторінок паспорта громадянина України;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • копію трудової книжки.
 
             Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, вища   освіта  відповідного професійного  спрямування   за   освітньо-кваліфікаційним   рівнем спеціаліста,  бакалавра.
             Без вимог до стажу роботи.
      Кандидати повинні знати: Конституцію  України;  закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу  в  органах  місцевого  самоврядування» ,  «Про державну службу»,  «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності   органів   місцевого    самоврядування;    укази    та розпорядження   Президента   України,   постанови  Верховної  Ради України,  постанови та розпорядження Кабінету  Міністрів  України, інші підзаконні нормативно-правові акти;  інструкцію з діловодства у   відповідному   органі   місцевого   самоврядування;    правила внутрішнього   трудового  розпорядку;  правила  ділового  етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки;  основні  програми роботи на комп’ютері; державну мову.
 
           До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
 
             Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
 • здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної та державної власності, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок до їх цільового призначення та умов надання;
 • прийняття та реєстрація заяв з питань землекористування;
 • підготовка проектів рішень: ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, викупу земельних ділянок (в межах закріплених вулиць) та виконкому із земельних питань;
   • організацію і ведення земельно-кадастрової документації;
   • вирішення земельних спорів у порядку, встановленим законом;
   • підготовка матеріалів для оформлення договорів оренди;
   • здійснення на землях комунальної власності моніторинг земель;
   • прийняття участі у вирішенні земельних спорів у порядку, встановленим законом;
   • здійснює на території селищної територіальної громади облік і звітність у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подає її у встановлені терміни;
   • забезпечення  належного ведення діловодства, схоронність документації і майна.
       Посадовий оклад  провідного спеціаліста  відділу – 4900,00 грн.
        Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт Нижні Сірогози Херсонської області, тел. для довідок 2-12-53.

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи селищної ради — спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту

17.02.2021
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту.
Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради
   Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову  картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.  
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади: 
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  спеціаліста  (педагогічна освіта), стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших установах освіти (освітніх закладах) не менше 3 років.
    Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань освіти, культури; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача. 
       Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 
—  визнані в установленому порядку недієздатними; 
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами; 
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; 
-в інших випадках, установлених законами. 
 Основними обов’язками працівника на цій посаді є: 
— координація з освітянського напряму діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту або напрямку діяльності місцевої ради.
— розробка цільових програм з питань освіти, що відносяться до сфери повноважень відділу, контроль за виконанням відповідних заходів програм, аналіз їх результативності та ефективності; 
— підготовка проектів організаційно-методичних документів з питань освіти, що стосуються роботи відділу, та підготовка інформації про результати цієї роботи;
— контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, засновником яких є Нижньосірогозька селищна рада;
— сприяння розвитку, оптимізаціїї мережі закладів освіти та в межах  повноважень вносить пропозицій щодо їх утворення, реорганізації і ліквідації.
— здійснення моніторингу щодо забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
— здійснення інформаційного супроводу з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
—  організація процесу атестації педагогічних кадрів закладів освіти Нижньосірогозької селищної ради;
— розробка поточних перспективних планів роботи відділу за освітянським напрямом, надання необхідної методичної допомоги працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
      Посадовий оклад  спеціаліста І категорії  відділу – 4800,00 грн.
     Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53. 
 

Оголошення конкурсу на посаду спеціаліста відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури

01.02.2021
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — спеціаліста відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури.
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури  Нижньосірогозької селищної ради.
  Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування або юридична  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань архітектурної та містобудівної діяльності; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
        Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку та будівництва, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства;
— участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;
— ведення обліку забезпеченості містобудівною документацією Нижньосірогозької селищної ради, внесення пропозицій селищній  раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації, сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації, підготовка рішень щодо планування територій населених пунктів громади, внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території рад;
— розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань;
— розроблення пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розгляд і погодження проєктів конкретних об’єктів архітектури та надання замовникам висновки щодо їх затвердження;
— організація в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
-надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, інших вихідних даних на проєктування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;
— організація створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
— створення і веде архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
-керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу, координація їх роботи;
-розробка річних та квартальних планів роботи відділу;
-забезпечення виконання доручень селищного голови, що стосуються роботи відділу;
      Посадовий оклад  спеціаліста відділу –  3900,00 грн.
    Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7, смт Нижні Сірогози, Херсонської області,                         тел.  для довідок 2-12-53.

Оголошення конкурсу на посаду начальника відділу містобудування, архітектури…

26.01.2021
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури.
   Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури  Нижньосірогозької селищної ради.
  Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
    Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань архітектурної та містобудівної діяльності; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльністі», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
        Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку та будівництва, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства;
— участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;
— ведення обліку забезпеченості містобудівною документацією Нижньосірогозької селищної ради, внесення пропозицій селищній  раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації, сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації, підготовка рішень щодо планування територій населених пунктів громади, внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території рад;
— розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань;
— розроблення пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розгляд і погодження проєктів конкретних об’єктів архітектури та надання замовникам висновки щодо їх затвердження;
— організація в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
-надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, інших вихідних даних на проєктування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;
— організація створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
— створення і веде архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
-керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу, координація їх роботи;
-розробка річних та квартальних планів роботи відділу;
-забезпечення виконання доручень селищного голови, що стосуються роботи відділу;
       Посадовий оклад  начальника відділу –  6600,0 грн.
     Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53.
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради:
спеціаліста І категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій.
   Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій :
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
  Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.  
   Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;  вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
     Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій  Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці;
—  брати участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів;  
— брати участь у технічному огляді та випробуванні об’єктів, котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд та інших об’єктів на їх відповідність встановленим вимогам безпеки;
— опрацьовувати та впроваджувати систему управління охороною праці відповідно до законодавчих та нормативних актів;
—  ознайомлення під розпис працівників з умовами праці, а також з пільгами та компенсаціями, що належить отримувати працівникові за шкідливі умови праці;
— здійснення нагляду за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до нормативних положень, а також забезпеченістю робітників інструментом за професіями і видами робіт.
— контролює стан проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам і правилам охорони праці;
— проводити роботу з нагляду за правильністю сплати підприємствами та організаціями штрафів за нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на виробництві з їх вини
— здійснення спеціального розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює проведення обліку та аналізу цих подій, а також розроблює пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань й виробничого травматизму.
— здійснення інформаційно-роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах та в організаціях щодо вимог Закону України “Про охорону праці” та проводить відповідні заходи щодо його дотримання;
— брати участь у розробці пропозицій щодо поліпшення умов і безпеки праці на підконтрольних підприємствах та в організаціях, а також у роботі комісії з атестації робочих місць.
       Посадовий оклад спеціаліста І категорії  – 4800,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози  Херсонської області, тел.  для довідок  2- 12-53.
Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — провідного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту.
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  спеціаліста  (педагогічна освіта), стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших установах освіти (освітніх закладах) не менше 3 років.
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань освіти, культури; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
        Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
 
 Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— координація з освітянського напряму діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту або напрямку діяльності місцевої ради.
— розробка цільових програм з питань освіти, що відносяться до сфери повноважень відділу, контроль за виконанням відповідних заходів програм, аналіз їх результативності та ефективності;
— підготовка проектів організаційно-методичних документів з питань освіти, що стосуються роботи відділу, та підготовка інформації про результати цієї роботи;
— контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, засновником яких є Нижньосірогозька селищна рада;
— сприяння розвитку, оптимізаціїї мережі закладів освіти та в межах  повноважень вносить пропозицій щодо їх утворення, реорганізації і ліквідації.
— здійснення моніторингу щодо забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
— здійснення інформаційного супровіду з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
—  організація процесу атестації педагогічних кадрів закладів освіти Нижньосірогозької селищної ради;
— розробка поточних перспективних планів роботи відділу за освітянським напрямом, надання необхідної методичної допомоги працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
       Посадовий оклад  провідного спеціаліста відділу – 4900,0 грн.
     Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53.
Повідомлення про оголошення конкурсу
       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури.
  Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури  Нижньосірогозької селищної ради.
  Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
   Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань архітектурної та містобудівної діяльності; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльністі», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва та інфраструктури Нижньосірогозької селищної ради.
        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
        Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку та будівництва, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства;
— участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;
— ведення обліку забезпеченості містобудівною документацією Нижньосірогозької селищної ради, внесення пропозицій селищній  раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації, сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації, підготовка рішень щодо планування територій населених пунктів громади, внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території рад;
— розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань;
— розроблення пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розгляд і погодження проєктів конкретних об’єктів архітектури та надання замовникам висновки щодо їх затвердження;
— організація в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
-надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, інших вихідних даних на проєктування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;
— організація створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
— створення і веде архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
-керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу, координація їх роботи;
-розробка річних та квартальних планів роботи відділу;
-забезпечення виконання доручень селищного голови, що стосуються роботи відділу;
       Посадовий оклад  начальника відділу –  6600,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-12-53.

 

Повідомлення про оголошення конкурсу
      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради :
— начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:
— начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту:
  Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,  стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань освіти, культури; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
   Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Нижньосірогозької селищної ради.
                До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
              Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— участь у забезпеченні реалізації на території  громади політики у сфері освіти, культури, туризму, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту;
— забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
— визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
— створення в межах повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;
— створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
— забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
— забезпечення внутрішнього контролю за виконанням розпоряджень та доручень селищного голови, службових листів, власних наказів та інших документів;
— забезпечення  дотримання актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, навчальними закладами усіх форм власності щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
— координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління селищної ради, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
— сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, що відповідає  потребам громади;
— сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
— організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
— сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
— участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;
— забезпечення реалізації на території громади  державної політики в галузі культури і туризму; вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України; функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
— сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту; відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин; збереженню культурної спадщини; захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.
        Посадовий оклад  начальника відділу – 6600,0 грн.
       Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова,7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2- 12-53.

 

Повідомлення про оголошення конкурсу
     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради:
спеціаліста І категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій.
   Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій Нижньосірогозької селищної ради.
    Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
 
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій :
    Громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
          Без вимог до стажу роботи.  
     Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, з питань державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;  вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
      Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва та інвестицій  Нижньосірогозької селищної ради.
         До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
           Основними обов’язками працівника на цій посаді є:
— сприяння всебічному економічному розвитку селищної ради; 
— сприяння залученню інвестицій у економіку селищної ради; 
— виконання завдань, пов’язаних з діяльність відділу;
— підготовка проектів рішень ради з питань економічного зрозвитку та залучення інвестицій;
— участь у  розробці  проєктів, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку економіки, інвестицій.
        Посадовий оклад спеціаліста І категорії  – 4800,0 грн.
      Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози  Херсонської області, тел.  для довідок  2- 12-53.
Повідомлення про оголошення конкурсу
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій. 
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій селищної ради.
 Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
     Громадянство України, повна вища економічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
      Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого  самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, транспорту, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є: організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою кошів, трудових і матеріально — технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організація озеленення, охорона зелених насаджень;
— сприяти у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;
 —  підготовка питань щодо надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 • здійснювати розробку річних та квартальних планів роботи відділу;
 • розробляти нормативні та організаційно-методичні документи;
 • проводити контроль документів, що стосуються роботи відділу;
 • керувати розробкою проектів, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери житлово-комунального господарства.     
 Посадовий оклад  начальника відділу –  6600,0 грн.  Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.     

 

     Повідомлення про оголошення конкурсу         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг».

 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»
 Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи у сфері права не менше 3-х років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше 1 року.
 Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»  селищної ради.
    До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є: введення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняє реєстраційні дії, надає відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   
Посадовий оклад  державного реєстратора –  5300,0 грн.
   Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.
    Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Нижньосірогозької селищної ради.
 
Повідомлення про оголошення конкурсу
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради – спеціаліста І категорії фінансового відділу.
Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії фінансового відділу.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, вища економічна освіта не нижче ступеня бакалавр.
    Стаж роботи за фахом не менше 2 років.
 Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії селищної ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
    Основними обов’язками працівника на цій посаді є  приймання та контроль первинної документації: договори, рахунки, накладні, виписки банку, акти на списання запасних частин, господарчих та канцелярських товарів, інших грошових коштів, підготовка: довідок, інформацій з питань, віднесених до повноважень відділу, необхідні документи для обслуговування в УДКСУ у Генічеському районі.
     Посадовий оклад  спеціаліста І категорії –  4800,0 грн.
    Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.

Розпорядження   про   оголошення   конкурсу   на   заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії фінансового відділу Нижньосірогозької селищної ради 

Повідомлення про оголошення конкурсу
   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Нижньосірогозької селищної ради — головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 
 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; — декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному                        веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:
 Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра.
     Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
  Кандидати повинні знати: вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування; вільно володіти державною мовою, вміти працювати  на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради.
  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
—  визнані в установленому порядку недієздатними;
— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених законами.
   Основними обов’язками працівника на цій посаді є висвітлення діяльності селищної ради: одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність селищної ради, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу селищної ради.
  Посадовий оклад  головного спеціаліста –  5100,0 грн.
 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7 , смт. Нижні Сірогози Херсонської області, тел.  для довідок 2-19-31.

 Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку

Коробков Олександр Іванович — голова комісії

Члени комісії:

               Алієв Алішан Усманович

               Гришко Світлана Андріївна

               Онищенко Світлана Михайлівна

Постійна комісія з питань  освіти, молоді і спорту, культури, гласності,  зв’язків з політичними партіями та  громадськими організаціями

Вязова Наталія Дмитрівна – голова комісії

Члени комісії:

               Вагерич Світлана Вікторівна

               Джеліп Віталій  Іванович                                          

               Здоровець Наталія Олександрівна     

               Сизова Ольга Іванівна

Постійна комісія з питань  агропромислового розвитку, земельних ресурсів і соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання природних ресурсів, торгівлі, зв’язку, транспорту, будівництва і промисловості та житлово-комунального  господарства

Стрижеус Олександр Олександрович – голова комісії

Члени комісії:

                Здановський Олександр Володимирович

                Лобачук Олександр Сергійович

                Москаленко Микола Вікторович

                Тимошенко Валерій Юрійович

                Шмигирівський Павло Миколайович

Постійна комісія з питань  планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва, обліку, управління та приватизації комунального майна

                     Дудка Василь Анатолійович – голова комісії

Члени комісії:    

          Ковальчук Олександр Миколайович

          Дудка Микола Васильович

          Немикін Олександр Васильович

          Недобер Сергій Миколайович

          Тушевський Анатолій Павлович

Постійна комісія з питань медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї та соціального захисту  населення

               Чебукін Сергій Анатолійович – голова комісії

        Члени комісії:    

                Гладун Тетяна Сергіївна

                Зибіна Людмила Дмитрівна

                Недобер Наталія Володимирівна

 07.12.2020        

Депутатський корпус       Нижньосірогозької селищної ради   восьмого скликання

№ пп

Прізвище, Ім’я, по батькові

1.

Алієв Алішан Усманович

2.

Вагерич Світлана Вікторівна

3.

Вязова Наталія Дмитрівна

4.

Гладун Тетяна Сергіївна

5.

Гришко Світлана Андріївна

6.

Джеліп Віталій Іванович

7.

Дудка Василь Анатолійович

8.

Дудка Микола Васильович

9.

Здоровець Наталія Олександрівна

10.

Зибіна Людмила Дмитрівна

11.

Ковальчук Олександр Миколайович

12.

Коробков Олександр Іванович

13.

Кутіщева Світлана Сергіївна

14.

Лобачук Олександр Сергійович

15.

Москаленко Микола Вікторович

16.

Недобер Наталія Володимирівна

17.

Недобер Сергій Миколайович

18.

Немикін Олександр Васильович

19.

Онищенко Світлана Михайлівна

20.

Побєл Дмитрій Юрійович

21.

Сизова Ольга Іванівна

22.

Стрижеус Олександр Олександрович

23.

Тимошенко Валерій Юрійович

24.

Чебукін Сергій Анатолійович

25.

Шмигирівський Павло Миколайович