04.12.2019

До  уваги   мешканців Нижньосірогозького  району !
 
   Нижньосірогозька районна рада формує список присяжних Нижньосірогозького районного суду Херсонської області  у кількості 15 осіб.
     Присяжним може бути громадянин України, віком від 30 до 65 років і який постійно проживає на території Нижньосірогозького району.
Не включаються до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних:
 1. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 2. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
 3. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.
    Бажаючих бути присяжними просимо подавати до районної ради такі документи :
 1. Власноручно написану заяву на ім’я голови районної ради про включення до списку присяжних Нижньосірогозького районного суду Херсонської області .
 2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 — 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).
 3. Копію ідентифікаційного коду.
 4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
 6. Довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.
 7. Згоду на обробку персональних даних. 
          За роз’ясненнями, а також з питань включення   до списків громадян, бажаючих брати участь у вчиненні правосуддя в якості присяжних Нижньосірогозького  районного суду, звертайтеся за адресою : смт Нижні Сірогози, вул.. Садова, 7. тел. (05540) 2-16-34.

   04.11.2019

       Екологи Херсонщини закликають:        «Не паліть опале листя!»

    Державна екологічна інспекція у Херсонській області інформує, що забруднення повітря від спалювання листя набагато сильніше, ніж від промислових викидів та викидів автомобільного транспорту. Наприклад, тонна тліючого листя виділяє близько 30 кг оксиду вуглецю, година знаходження біля багаття з опалого листя дорівнює п’ятигодинному перебуванню на автомагістралі.                                                                                                                      Дим містить безліч токсичних сполук, так як листя дерев вбирають із атмосферного повітря наявні в ньому забруднюючі речовини. При спалюванні листя виділяється одна з найбільш токсичних синтетичних сполук – діоксин. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок пилу. Разом з димом у повітря також можуть потрапляти пестициди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом року.                                                                                                                              У димі опалого листя високий вміст сполук свинцю, ртуті, окису вуглецю, сірчистого ангідриду, сажі, оксиду азоту, бензапірену, вуглеводнів та інших важких металів.                                             В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензапірен, що здатний викликати у людини ракові захворювання.
   Згідно статті 20 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»: «Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря.                                                                                                         Власники або уповноважені ними органи підприємств, установ, організацій та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об’єкти».                                                               Згідно статті 68 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»: «порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність».                                                                                                                Згідно статті 77-1 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»:«випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю,  рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1190 грн).                Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) і на посадових осіб — від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190-1700 грн).»                                                                                             Згідно статті 82 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення: «порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).                                                                                                                                     Згідно статті 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»: «порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).»                                                                                                                                               СПАЛЮЮЧИ ЛИСТЯ ВИ НАРАЖАЄТЕ НА НЕБЕЗПЕКУ СЕБЕ                       ОСОБИСТО ТА ОТОЧУЮЧИХ ВАС ЛЮДЕЙ! 

Джерело: khers.dei.gov.ua

Отруєння грибами:  профілактика і перша допомога                                                 Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.  Нагадуємо прості правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами, а також розказуємо, що робити, якщо є підозра на таке отруєння.
 
ЯК УНИКНУТИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ: ПРОФІЛАКТИКА 
 1. Відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Замініть їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю.
 2. Не купуйте гриби на стихійних ринках.
 3. Уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви — відмовтеся від споживання грибів.
 4. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими.
 5. Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними.
 6. Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали.
 7. Не збирайте гриби в посушливу погоду. У цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів
 8. Ніколи не куштуйте сирі гриби.
 9. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути.
 10. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
 11. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
 12. Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
 КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ГРИБИ
Навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано вживати:
 • жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
 • дітям до 12 років;
 • людям літнього віку.
 СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:
 • нудота, блювання;
 • різкий біль в животі;
 • діарея;
 • запаморочення;
 • підвищення температури тіла;
 • зниження пульсу;
 • задуха;
 • судоми;
 • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
 • поява галюцинацій та марення.
Якщо у вас проявився хоча б один із цих симптомів — негайно викликайте лікаря!
 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ ГРИБАМИ
Найголовніше — терміново телефонуйте «103».
  Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля — 0,5 г/кг маси тіла).  
   До приїзду невідкладної допомоги дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато рідини — води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.
   Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.
  Ні у якому разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся «перечекати» — це може бути смертельнонебезпечно
     Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.
 
  Нижньосірогозьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

07.10.2019

З питань оформлення на військову службу за контрактом, а також вступу до вищих військових навчальних закладів звертатися за адресою: м. Нова Каховка, вул. Маяковського, 2 тел. 099-268-7876, Кизим Олег Дмитрович                                                     Iнформацiйний_матерiал                                           Листiвка

07.10.2019

  З метою забезпечення виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитичних хвороб тварин в Херсонській області на 2019 рік Нижньосірогозьке районне управління ГУ ДПСС в Херсонській області повідомляє, що у І декаді жовтня місяця поточного року планується проведення кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин на території Нижньосірогозького району та Херсонської області шляхом розповсюдження принад з вакцинацою за допомогою авіатранспорту.